Het mentorschap is er voor iedereen die zijn of haar persoonlijke belangen niet meer of gedeeltelijk niet meer kan behartigen.

Als mentor beslis ik (als het kan samen) over verzorging, behandelingen, wel of niet zelfstandig wonen, medische behandelingen, etc. Ik coördineer als het ware iemand zijn leven, behalve de financiën.

Het mentorschap moet worden aangevraagd bij het kantongerecht. Dit doe ik samen met de cliënt. De kantonrechter benoemt de mentor (na een zitting) en stuurt een beschikking.

De algemene werkzaamheden van de mentor bestaan uit:

 • Het regelmatig, eens per twee weken of –minimaal- eens per maand, ontmoeten van de cliënt om kennis te nemen van de situatie van de cliënt. Overleggen over diens situatie, welbevinden, het ervaren van de kwaliteit van verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding, wensen en behoeften van de cliënt. Hiervoor bouw ik eerst een vertrouwensband op en onderhoud deze.
 • Het adviseren en steunen van de cliënt inzake het (instemmen met) zorg-, behandel- en begeleidingsplan en bij overige niet vermogensrechtelijke zaken.
 • Het ondertekenen van de zorgovereenkomst, zorg-, behandel- en begeleidingsplan namens de cliënt.
 • Het overleggen met hulp-, zorg- en dienstverleners, waaronder het deelnemen aan overleg over de cliënt.
 • Het inzien van dossiers van de cliënt, om toezicht te houden op de uitvoering van de zorgverlening en het in overleg inbrengen van gewenste en mogelijke verbeteringen.
 • Het bijhouden van een verslag van de eigen werkzaamheden. Het uitbrengen van verslag aan het Kantongerecht eenmaal per jaar.
 • Het volgen van bijscholing en intervisie voor het up-to-date houden van eigen kennis, houding en vaardigheden.

Kosten mentorschap 2022

 • Eenmalig intaketarief € 586,00
 • Maandtarief  € 103,75
 • Regelen verhuizing € 366,00
 • Beheren Persoonsgebonden budget (PGB) € 549,00 per jaar

Kosten zijn exclusief 21% BTW

Wanneer bij de rechtbank een aanvraag voor mentorschap wordt ingediend, brengt de rechtbank hiervoor (eenmalig) kosten (griffierechten) in rekening bij de aanvrager. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 86,- (tarief griffierecht 2022).

De beloning voor de mentor is wettelijk vastgesteld.  Klik Hier voor de link met de tarieven .
Indien er geen financiële ruimte is om mij te kunnen betalen, dan is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten te krijgen. Als mentor vraag ik dan bijzondere bijstand voor de cliënt aan.
Meer informatie over bijzondere bijstand is op te vragen bij de gemeente.

Belangrijke documenten en regelingen betreffende het mentorschap

Zonlicht Persoonlijke Begeleiding heeft een klachtenregeling. Klik hievoor het document

Hoe werk ik en wat zijn de procedures?  Bekijk mijn beschrijving werkprocessen. Klik hier voor het document

Zonlicht Persoonlijke Begeleiding wordt ieder jaar door de rechtspraak getoetst op de kwaliteitseisen voor beroepsmentoren. Wil je meer weten over deze kwaliteitseisen? Klik dan hier.

Vanaf 25 mei 2018 moet iedereen die met persoonsgegevens werkt, voldoen aan de wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG) . Ik ben in het bezit van een privacyreglement (klik hier  voor het document) en alle persoonsgegevens zijn bij mij veilig gesteld. De dossiers van cliënten worden opgeborgen in een dossierkast en die is op slot. Mijn computer is beveiligd met een wachtwoord en de cliëntgegevens zijn opgeslagen in Cloud en niet op de computer zelf. Om bij deze cliëntgegevens te komen, moet er ingelogd worden. Ook mijn mailwisseling (Outlook) is versleuteld met een wachtwoord.