Ik werk als persoonlijk begeleider; als mentor maar ook als ambulant begeleider.

Wat is ambulante begeleiding?

Soms wonen mensen zelfstandig, maar hebben hierbij hulp nodig.  Dit komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Een ambulant begeleider helpt deze mensen, zodat zelfstandig wonen mogelijk wordt/ blijft.

Een ambulant begeleider helpt bij de huishoudelijke taken in praktische zin, maar kan ook samen met de cliënt de huishoudelijke taken ordenen door bijvoorbeeld een weekschema te maken. Een ambulant begeleider observeert, begeleidt en stimuleert de cliënt. Ook kan een ambulant begeleider ondersteunen bij het vinden van werk, het kiezen van een geschikte school of helpen bij het deelnemen aan een leer- of ervaringstraject.

Dit alles gebeurt op basis van een behandel- of begeleidingsplan dat wordt opgesteld, geëvalueerd en aanpast. De ondersteuning van mensen uit de omgeving van de cliënt speelt daarbij een belangrijke rol. Er worden gesprekken met hen gevoerd, waarin de moeilijkheden en mogelijkheden worden besproken.

Een ambulant begeleider werkt vaak ook samen met hulpverleners van andere organisaties. Er worden nauwe contacten met elkaar onderhouden, om de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Tarief

 Mijn  uurtarief voor individuele begeleiding is € 35,00  Dit kan gefinancierd worden uit een Persoonsgebonden Budget (PGB).  Mocht er nog geen PGB of indicatie zijn, dan doen we een aanvraag bij de gemeente (WMO) of in sommige gevallen bij het CIZ/ zorgkantoor (Bij Wet Langdurige Zorg; WLZ).

Ambulante begeleiding valt onder de zorg en daarvoor wordt geen btw berekend.